Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Krentenbaard informatie voor professionals

Krentenbaard of impetigo is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de infectie op plaatsen die opengekrabd zijn, zoals bij eczeem of muggenbulten.

De ontsteking zit meestal in het gezicht, rond de neus of mond. Het begint met een blaasje dat openbarst. Daarop verschijnt een gele korst. Wanneer er meer plekken komen, ontstaat een baard van krenten.

Tips voor kindercentra en scholen bij krentenbaard

  • Adviseer de ouder met het kind naar de huisarts te gaan voor behandeling.
  • Let extra op hand-hygiëne, na huidcontact met het besmette kind de handen goed wassen.
  • Laat het kind niet aan de plekken krabben, om herbesmetting te voorkomen.
  • Gebruik voor het kind een eigen handdoek.
  • Plak de blaasjes niet af met een pleister. Het zal tot broei leiden die de infectie zal vergroten.

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over krentenbaard.

Melden gevallen van krentenbaard aan GGD Groningen

Huiduitslag moet gemeld worden als er binnen twee weken twee of meer gevallen van dezelfde vorm van huiduitslag in een groep zijn.

Wel of niet naar dagverblijf of school?

Een kind met krentenbaard kan gewoon naar een dagverblijf, peuterspeelzaal of school. Vertel aan de pedagogisch medewerker of leerkracht dat het kind krentenbaard heeft. Zij kunnen overleggen met de GGD of het nodig is om andere ouders te informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van krentenbaard bij hun kind.

Een volwassene met krentenbaard die zich goed voelt, kan gewoon werken. Als je in de zorg werkt of met kleine kinderen, overleg dan eerst met de bedrijfsarts of GGD of werkgever voor je gaat werken.