Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Norovirus informatie voor professionals

Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die buikgriep veroorzaken. Buikgriep is een ontsteking van het maagdarmkanaal. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus. Het virus is uiterst besmettelijk.

Tips voor kindercentra en scholen

Op scholen, kinderdagverblijven en in verpleeg- en verzorgingshuizen komen in de wintermaanden vaak epidemieën voor van buikgriep. Geef extra aandacht aan de hand- en toilethygiëne.

  • Regelmatig goed handen wassen met water en zeep.
  • Op een veilige manier eten en drinken klaarmaken.
  • Zeker één keer per dag het toilet goed schoonmaken.

Uitgebreide medische informatie over het virus leest u op de website van het RIVM. U vindt hier ook de richtlijnen voor preventieve maatregelen bij een epidemie van het norovirus.

Melden gevallen van norovirus aan GGD Groningen

Doet zich een ongewoon groot aantal gevallen van buikgriep voor? Meld dit dan bij GGD Groningen.

Wering

Bij een kind met buikgriep door het norovirus is wering niet noodzakelijk.