Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Polio informatie voor professionals

Poliomyelitis, ook wel polio genoemd, is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Het virus wordt van mens op mens overgedragen. De infectie kan verlammingen geven, kan leiden tot blijvende restverschijnselen en soms tot overlijden.

Vaccinatie met IPV wordt in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. De laatste polio-epidemie vond plaats in 1992/1993 onder ongevaccineerde personen.

Tips voor kindercentra en scholen over polio

  • Zorg voor een goede algemene hygiëne.
  • Draag zorg voor een goede verschoon- en toilethygiëne.
  • Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan.
  • Zorg voor een goede ventilatie en het regelmatig luchten van de groepsruimten.
  • Zorg dat van elk kind bekend is welke vaccinaties het heeft gehad en wanneer.
  • Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.

Melden gevallen van polio aan GGD Groningen

Een geval van polio moet door de behandelend arts onmiddellijk gemeld worden bij GGD Groningen. De GGD overlegt met u over het verdere beleid ten aanzien van het informeren van de ouders en het aanbieden van vaccinatie aan ongevaccineerde kinderen.

Wering

Neem in een geval van polio in uw groep contact op met GGD Groningen en overleg of wering van toepassing is. Bij een eerste geval van polio kan het zinvol zijn om het zieke kind en zijn of haar broertjes en zusjes tijdelijk te weren. Ten tijde van een epidemie zijn er echter zeer veel kinderen waarbij de verschijnselen beperkt blijven tot een griepachtig beeld en de diagnose polio niet wordt gesteld. Deze kinderen kunnen dus ook niet geweerd worden en zij verspreiden het virus verder.

Het weren van de kinderen met verlammingsverschijnselen (1% van de zieke kinderen) heeft dan weinig effect. Bovendien zijn zij te ziek om het kindercentrum of de school te bezoeken. Wel kunnen ouders van ongevaccineerde kinderen besluiten om hun kind ten tijde van een polio-epidemie thuis te houden om de kans op besmetting te voorkomen.