Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

De Gezonde School

Scholen willen het beste voor hun leerlingen. Door als school integraal en structureel aan gezondheid van leerlingen te werken, worden zowel gezondheidswinst als betere leerresultaten behaald. Door aan de slag te gaan met de Gezonde school-aanpak, wordt gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend.

Gezonde Scholen presteren beter

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt u aan verschillende thema’s, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een adviseur van de GGD. De Gezonde school-aanpak verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele werkwijze. Op deze manier worden duurzame gezondheidsresultaten bij leerlingen bereikt en geborgd.

Meer informatie

Activiteiten Gezonde School

Gezonde School heeft per schooltype een overzicht met activiteiten. Een Gezonde School-activiteit is een interventie gericht op een specifiek thema, waarvan de kwaliteit is beoordeeld.
De school maakt zelf een keuze uit het aanbod van de interventies.

Bekijk via onderstaande links de Gezonde School-activiteiten:

Programma Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Met dit programma, dat loopt t/m 2024, willen we kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijke doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Subsidieregeling Jong Leren Eten

Per 1 november 2018 is de Subsidieregeling Jong Leren Eten open, tot 2024. Deze subsidie is beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De regeling verzorgt een tegemoetkoming in de kosten voor moestuinieren, koken, excursies en gastlessen. Deze subsidieregeling is een samenwerking van Jong Leren Eten en Gezonde School. Lees meer over deze regeling op jonglereneten.nl.

Aanbod voedseleducatie ‘Lekker naar Buiten’

Hier vindt u het beschikbare voedseleducatie-aanbod in de provincie Groningen: Aanbod voedseleducatie Lekker naar Buiten, schooljaar 2023-2024 (pdf, 456 kB).