Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

De Gezonde School

Scholen willen het beste voor hun leerlingen. Door als school integraal en structureel aan gezondheid van leerlingen te werken, worden zowel gezondheidswinst als betere leerresultaten behaald. Door aan de slag te gaan met de Gezonde school-aanpak, wordt gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend.

Gezonde Scholen presteren beter

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt u aan verschillende thema’s, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een adviseur van de GGD. De Gezonde school-aanpak verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele werkwijze. Op deze manier worden duurzame gezondheidsresultaten bij leerlingen bereikt en geborgd.

Meer informatie

  • Meer informatie over gezonde scholen vindt u op de website van de Gezonde School.
  • Het gezondheidsbeleid op uw school verder versterken? Dat doet u samen met de Jeugdgezondheidszorg én de Gezonde school adviseur. Meer weten? Kijk op gezondeschool.nl.
  • Wilt u weten op welke manier GGD Groningen u kan helpen een Gezonde School te worden? Neem dan gerust contact met ons op.

Menukaart aanbod Gezonde School

Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema’s op school is het belangrijk om op vier niveaus in te zetten: signalering van het probleem, gezondheidseducatie, de fysieke en sociale schoolomgeving en het schoolbeleid.

GGD Groningen heeft hiervoor een menukaart ontwikkeld. Op deze kaart kunt u zien welke interventies er voor de verschillende thema’s beschikbaar zijn, en welke aanbieders er zijn. De school maakt zelf een keuze uit het aanbod van de interventies.

Bekijk hieronder de menukaarten voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Heeft u vragen over de menukaart van GGD Groningen? Neem gerust contact met ons op.

Heeft u vragen over de menukaart van GGD Groningen? Neem gerust contact met ons op.

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Met dit programma, dat loopt t/m 2024, willen we kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijke doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Subsidieregeling Jong Leren Eten

Per 1 november 2018 is de Subsidieregeling Jong Leren Eten open, tot 2024. Deze subsidie is beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. De regeling verzorgt een tegemoetkoming in de kosten voor moestuinieren, koken, excursies en gastlessen. Deze subsidieregeling is een samenwerking van Jong Leren Eten en Gezonde School.
Lees meer over deze regeling op jonglereneten.nl.

Lekker naar Buiten

Hier vindt u het beschikbare voedseleducatie-aanbod in de provincie Groningen: Lekker naar Buiten, Jong Leren Eten | schooljaar 2021/2022 (647 kB).