Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

De Gezonde School

Scholen willen het beste voor hun leerlingen. Daarom besteden veel schooldirecties aandacht aan gezondheid, bijvoorbeeld door lessen te geven over gezonde voeding en door een pestprotocol op te stellen. Onderzoek wijst uit dat scholen die integraal en structureel aan gezondheid werken, zowel gezondheidswinst als betere leerresultaten behalen.

Om deze duurzame resultaten te bereiken en te borgen, is de Gezonde School ontwikkeld. De Gezonde School-aanpak verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele werkwijze. U kunt uw beschikbare middelen, zoals tijd en geld, efficiënter en effectiever inzetten. Ten goede van uw leerlingen.

Wilt u weten op welke manier GGD Groningen u kan helpen een Gezonde School te worden? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie over gezonde scholen vindt u op de website van de Gezonde School. Ook kunt u ons schoolgidsartikel downloaden. In dit artikel wordt de werkwijze van GGD Groningen op het basisonderwijs uitgelegd. In de tekst wordt aan ouders verteld, welk aanbod GGD Groningen tijdens de basisschoolperiode voor hun kinderen heeft. U kunt dit artikel opnemen in uw schoolgids of op uw website.

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die stelselmatig werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Er is een vignet Gezonde School voor het basisonderwijs (po), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het voortgezet onderwijs (vo).

Meer informatie over het behalen van het vignet Gezonde School vindt u op deze website.

Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema’s op school is het belangrijk om op vier niveaus in te zetten: signalering van het probleem, gezondheidseducatie, de fysieke en sociale schoolomgeving en het schoolbeleid.

GGD Groningen heeft hiervoor een menukaart ontwikkeld. Op deze kaart kunt u zien welke interventies er voor de verschillende thema’s beschikbaar zijn, en welke aanbieders er zijn. De school hoeft niet alle interventies uit te voeren. Het schoolteam maakt een keuze uit het aanbod.

Menukaart Gezonde relaties en seksualiteit (pdf, 2,5 MB)

Menukaart Mediawijsheid (pdf, 266 kB)

Menukaart Sport en Bewegen (pdf, 241 kB)

Menukaart Voeding (pdf, 195 kB)

Menukaart Welbevinden (pdf, 4 MB)

Heeft u vragen over de menukaart van GGD Groningen? Neem gerust contact met ons op.

Menukaart Gezonde relaties en seksualiteit (pdf, 3 MB)

Menukaart Mediawijsheid (pdf, 266 kB)

Menukaart Roken, alcohol- en drugspreventie (pdf, 218 kB)

Menukaart Sport en Bewegen (pdf, 141 kB)

Menukaart Voeding (pdf, 229 kB)

Menukaart Welbevinden (pdf, 5 MB)

 

Heeft u vragen over de menukaart van GGD Groningen? Neem gerust contact met ons op.

 

Wilt u uw gezondheidsbeleid op school verder versterken? Gebruik hiervoor de voorbeeldprojecten waarbij scholen samen met jeugdgezondheidszorg en andere partijen, samen werken aan meer gezondheid voor leerlingen. Elk project is ook op uw school toe te passen, doe het samen met de Gezonde school-adviseur én de jeugdgezondheidszorg.

Meer informatie over voorbeeldprojecten samen met jeugdgezondheidszorg vindt u op deze website.

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Met dit programma, dat loopt t/m 2024, willen we kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijke doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Subsidieregeling Lekker naar Buiten

Per 1 november 2018 is de Subsidieregeling Jong Leren Eten open, tot 2024. Deze subsidie is beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. De regeling verzorgt een tegemoetkoming in de kosten voor moestuinieren, koken, excursies en gastlessen. Deze subsidieregeling is een samenwerking van Jong Leren Eten en Gezonde School.

Lees meer over deze regeling op jonglereneten.nl.

Lekker naar Buiten

Hier vindt u het beschikbare voedseleducatie-aanbod in de provincie Groningen: ‘Lekker naar Buiten, Jong Leren Eten | schooljaar 2020/2021’ (493 kB).