Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Protocollen onverwachte gebeurtenissen

GGD Groningen heeft voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs een aantal protocollen opgesteld, namelijk:

  • medicijnverstrekking en medische handelingen
  • plotselinge dood van een leerling of leerkracht
  • zedenzaken en maatschappelijke onrust
  • seksueel misbruik op de basisschool

U kunt deze gebruiken bij onverwachte gebeurtenissen, waarbij van u als schoolleiding wordt verwacht dat u correct en tijdig handelt. Heeft u na het lezen van de protocollen nog een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Scholen worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn. Meestal valt deze pijn met eenvoudige middelen als paracetamol te verhelpen. Er zijn ook kinderen die hulp nodig hebben bij het meten van hun bloedsuikerspiegel bij diabetes. Of kinderen die zorg nodig hebben bij het innemen van hun medicatie. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs neemt het spanningsveld tussen de zorgbehoefte van leerlingen en de zorg die de school wil of kan bieden toe.

Maar hoe ver wil, kan en mag een school hierin gaan? Wat zijn eventuele risico’s? En hoe zit het met aansprakelijkheid? In het Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen vindt u informatie over de verschillende vormen van medicijnverstrekking, medisch handelen en eventuele risico’s. Ook worden handvatten geboden om aan de slag te gaan met het opstellen van beleid rondom dit thema.

Wanneer een leerling of leerkracht onverwacht overlijdt, vraagt dit om onmiddellijke actie van de schoolleiding en de docenten. Het protocol ‘Plotselinge dood van een leerling of leerkracht’ biedt houvast in deze hectische en verdrietige situatie.

Het protocol plotselinge dood van een leerling of leerkracht in het (speciaal) voortgezet onderwijs (pdf, 509 kB) bevat:

  • achtergrondinformatie
  • gesprekstips
  • aandachtspunten voor het verwerkingsproces
  • standaardbrieven.

Het protocol plotselinge dood van een leerling of leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs (pdf, 568 kB) bevat dezelfde onderdelen.

Heeft u een vermoeden van seksueel misbruik op uw school? Seksueel misbruik kan gaan over grensoverschrijdend seksueel gedrag tussen kinderen en ook om seksueel misbruik door een leerkracht of een andere volwassene. De brochure Wat te doen als basisschool bij seksueel misbruik bevat antwoorden op veel gestelde vragen en legt uit wat de meldcode inhoudt.