Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Psychosociale hulpverlening bij incidenten

Heftige gebeurtenissen kunnen hun weerslag hebben op de gezondheid en het welzijn van de betrokkenen. Ook kan er maatschappelijke onrust ontstaan. Als zich een dergelijk ingrijpend incident voordoet in een gemeente, vraagt dat incident de aandacht van die gemeente.

Voorbeelden van incidenten

 • Een aanhouding van een gymdocent die wordt verdacht van jarenlang misbruik van leerlingen.
 • Een grote woningbrand waarbij 2 personen om het leven komen, een derde persoon dakloos wordt en de hele straat geëvacueerd moet worden.
 • Een steekincident met veel toeschouwers.
 • Een ernstig auto-ongeluk.

Dit zijn voorbeelden van gebeurtenissen waarvan de impact op betrokkenen groot kan zijn. De gemeente waar zich een ingrijpend incident voordoet, neemt het initiatief en de verantwoordelijkheid op zich om psychosociale hulpverlening op te starten. De gemeente kan een coördinatieteam Psychosociaal Hulpverlening bij incidenten (PSHi) inschakelen via het piket van de casuscoördinatoren PSHi van GGD Groningen.

Protocol PSHi

Verschillende stappen zijn nodig om te voorkomen dat de impact van een heftige gebeurtenis vroeg of laat leidt tot gezondheidsproblemen of maatschappelijke onrust. Van belang is psychosociale ondersteuning die aansluit bij de behoeften die er zijn en vragen die er spelen. Hiervoor is het Protocol PSHi opgesteld; daarin staat hoe verschillende instanties samenwerken na een heftige gebeurtenis.

Contact met het PSHi-team

Professionals, gemeenten of instellingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met een casuscoördinator PSHi van de GGD Groningen.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor professionals
via 050 367 4700.

Samenwerken en de rol van de GGD

Ingrijpende gebeurtenissen die grote impact hebben op een lokale gemeenschap komen helaas steeds vaker voor. In dergelijke situaties is het van belang dat hulpverlening, politie en gemeente goed samenwerken, zowel bij de opvang van slachtoffers als bij het voorkomen van (meer) maatschappelijke onrust.

Het coördinatieteam Psychosociale Hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi-team) coördineert de samenwerking. De burgemeester of een ambtenaar openbare veiligheid roept dit team bij elkaar. Gemeenten, zorgprofessionals, scholen of andere instellingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met het coördinatieteam PSHi van GGD Groningen. Zie ook Stroomschema PSHi hieronder.

Uitgangspunten bij de inzet van het Protocol PSHi

 1. Het ingrijpende incident vindt plaats in 1 of meerdere Groningse gemeenten óf de betrokken slachtoffers of verdachten wonen in een Groningse gemeente.
 2. Er is behoefte aan hulp en/of ondersteuning van getroffenen of betrokkenen, omdat het incident (mogelijk grote) psychosociale impact heeft, met als gevolg een tijdelijke ontwrichting binnen groepen van mensen.
 3. Er is behoefte aan regie om een gecoördineerde, eenduidige inzet van meerdere organisaties te bewerkstelligen.
 4. Er is geen bestaande voorziening om afstemming ‘regulier’ op te pakken of het incident is te ernstig of te complex voor het volgen van de reguliere hulpverlening van de convenantpartners.
 5. Er is sprake van een incident met kans op (grote) maatschappelijke onrust.
 6. Er wordt media-aandacht verwacht in verband met het incident.

Welke instanties kunnen betrokken zijn?

 • Gemeenten
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Slachtofferhulp
 • GGD Groningen
 • Andere partijen, als dat nodig is.

Stroomschema PSHi

Afbeelding van stroomschema Psychosociale hulpverlening bij incidenten (PSHi) voor professionals.