Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Programma Nu Niet Zwanger

We willen dat een zwangerschap voor iedereen een bewuste keuze is. Het is niet iets dat je overkomt en waar je maar mee om moet zien te gaan. Vooral niet als je toch al in kwetsbare omstandigheden leeft. Het programma ‘Nu Niet Zwanger’ (NNZ) biedt hulpverleners concrete handvatten om cliënten (vrouw én man) in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Op deze wijze kunnen cliënten de regie nemen en bewuste, geïnformeerde keuzes maken.

Wat doet Nu Niet Zwanger?

  • De inhoudelijk coördinatoren NNZ van GGD Groningen geven voorlichting, training en intervisie over de NNZ-methodiek aan professionals. Ook ondersteunen zij bij casuïstiek. Daarnaast verbinden ze het sociale en medische domein voor een effectieve samenwerking.
  • Vanuit iedere organisatie die samenwerkt met NNZ worden aandachtfunctionarissen aangesteld. Zij zijn de ambassadeurs van het programma binnen hun organisatie.
  • Zo voorkomen we samen dat iemand wordt overvallen door een onbedoelde zwangerschap.

In alle Groninger gemeenten

Sinds eind 2018 biedt de GGD Groningen het programma Nu Niet Zwanger aan. De GGD voert het programma NNZ uit binnen de gemeenten van de provincie Groningen. Inmiddels is het programma provinciebreed uitgerold. Dit betekent dat alle 10 gemeenten het programma beschikbaar stellen aan hun inwoners.

Animatie

In deze animatie wordt uitgelegd hoe Nu Niet Zwanger werkt. Zowel de rol van de inhoudelijk coördinatoren als de aandachtsfunctionarissen komt aan bod.

Landelijke factsheet

Per januari 2024 hebben alle 25 GGD’en van Nederland een Nu Niet Zwanger team. Landelijke dekking is hiermee weer een stap dichterbij. Lees meer resultaten in de landelijke factsheet.

Meer informatie

  • Heeft u als gemeente een vraag?
  • Of behoefte aan een voorlichting over Nu Niet Zwanger?
  • Of wilt u iemand aanmelden?

Neem dan contact op met het team van Nu Niet Zwanger in de provincie Groningen via nnz@ggd.groningen.nl of bel 050 367 4991.

Kijk voor algemene informatie op www.nunietzwanger.nl of klik hieronder op de uitklapmenu’s.

Nu Niet Zwanger

 

Het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ is gericht op een zo goed mogelijke start van het leven van een kind en een optimale kans op een goede toekomst. Daarin zijn de eerste 1000 dagen van een kind cruciaal. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg, het sociaal domein en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

Naast het bieden van een goede start, is het voorkomen van ongeplande en onbedoelde zwangerschappen 1 van de actielijnen. Het programma Nu Niet Zwanger wordt in het kader van Kansrijke Start uitgerold. Door bij zeer kwetsbare groepen de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie te bespreken, kunnen de gezinnen werken aan een goede basis voor een stabiele toekomst.

Kijk voor meer informatie op www.kansrijkestartgroningen.nl.

 

Ervaren professionals vanuit het programma Nu Niet Zwanger vertellen in een video wat hen motiveert om aan het programma mee te doen en wat het oplevert.