Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Corona (COVID-19) voor professionals

Actuele informatie over het coronavirus en de ziekte COVID-19 wordt vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM):

Corona en infectiepreventie

Werkt u op een school of kinderopvang? Kijk op deze pagina.

Werkt u bij een instelling – bijvoorbeeld in de thuiszorg, psychiatrie of jeugdzorg – of u werkt met verstandelijk beperkten of dak- en thuisloze. Mail naar covid-19@ggd.groningen.nl

Specifieke vragen over infectiepreventie

Deze vragen kunnen gaan over isolatie en cohortering, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, testbeleid van cliënten, hygiëne, reinigen en desinfectie.

Bij vragen mail naar di@ggd.groningen.nl of bel 050 367 4000, kies voor GGD algemeen en vraag naar één van de deskundigen infectiepreventie (di).

Melden van uitbraak COVID-19

Organisaties die (tijdelijk) kwetsbare personen verzorgen, zijn verplicht een ongewoon aantal zieken te melden bij de GGD volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg), artikel 26. Dit geldt ook voor COVID-19.

Is er een uitbraak van COVID-19 van 2 of meer personen binnen uw (zorg)instelling/thuiszorg? Meld dit bij team Infectieziektebestrijding via telefoonnummer 050 367 40 00 of vul het online meldformulier in.