Tekstgrootte
kleiner groter

Academische Werkplaats

GGD Groningen hecht groot belang aan het combineren van zorg en onderzoek in de publieke gezondheid. Om die reden verricht GGD Groningen al jaren vernieuwend onderzoek en doet dat ten dele in het kader van de Academische Werkplaats Milieu & Gezondheid. Daarin wordt intensief samengewerkt met onder andere het instituut IRAS van de Universiteit Utrecht. De volgende projecten zijn bij de GGD Groningen of inmiddels afgerond of zijn nog in uitvoering:

Afgeronde projecten

 

Lopende projecten

 

De Academische Werkplaats MMK is één van de 9 Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen GGD'en en universiteiten, opgericht met subsidie van ZonMW in opdracht van het ministerie van VWS. De onderzoeken van de Academische Werkplaatsen richten zich op de vragen uit de GGD-praktijk. De uitkomsten van de onderzoeken leiden tot betere dienstverlening door de GGD. Verscheidene wethouders, onder andere Jannie Visscher (voormalig wethouder gemeente Groningen) zijn te zien in een film over de relatie tussen gemeenten en de Academische Werkplaats Milieu & Gezondheid.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99